Spelling Bee

Class Spelling Champs:-

Umamah N, Hafsah S, Bilal B, Saarah A, Aasiyah A, Yusra H & Abdullah W

Week Ending-  17th November

Maryam S, Umamah N, Hafsah S, Bilal B, Saarah A, Aasiyah A, Yusra H &Abdullah W

Week Ending - 24th November

Umamah N, Umaymah Z,, Aasiyah A, Yusra H , Muhammad E & Abdullah W

Week Ending- 1st December 2017

Aaminah A, Zainab S, Umamah N, Hafsah S, Aasiyah A, Muhammad E & Abdullah W

Week Ending- 8th December 2017

Zainab S, Umaymah Z, Hafsah S, Aasiyah A, Muhammad E & Abdullah W

Week Ending-15th December 2017

Umaymah Z, Hafsah S, Hawabibi K, Saarah A &Abdullah W

Week Ending 22nd December 2017

Zainab S, Aasiyah A, Muhammad E & Fahtimah B

Comments